Când laptopul meu a cedat brusc în timp ce lucram la un proiect urgent ?i am sunat la ei, nu ?tiam c? au sediul în Berceni (eu locuind în Bucure?tii Noi). Atitudinea foarte ok pe care am sim?it-o prin telefon m-a f?cut s? traversez ora?ul pân? la ei. Când am intrat, primul lucru care mi-a atras aten?ia a fost ordinea impecabil? din înc?pere. Parc? m? aflam la „farmacia inimiiiii, Catenaaa” :D. Am fost întâmpinat? de un tip care avea aerul acela de doctor care î?i transmite f?r? prea multe cuvinte starea aceea de „Lini?te?te-te, totul e sub control!”. ?i a?a a fost. Laptopul meu a fost vindecat, iar costul interven?iei, cât se poate de rezonabil. ?tiu c? v-am mai mul?umit de vreo 2 ori, dar merge ?i a a 3-a mul?umire, de data aceasta, public?! 😉