windows xp

O instalare curată se referă la eliminarea tuturor datelor de hard disk prin repartiţionarea şi reformatarea sa, apoi reinstalarea sistemului de operare şi a programelor pe un hard disk gol (curat). Pentru mai multe informaţii despre lucrurile importante de ştiut înainte de a partiţiona şi a formata hard diskul şi despre cum se partiţionează şi se formatează hard diskul utilizând programul de instalare Windows XP.

Pentru a efectua o instalare curată de Windows XP, urmaţi aceşti paşi:

1. Creaţi copii de rezervă pentru toate informaţiile importante înainte să efectuaţi o instalare curată de Windows XP. Salvaţi copiile de rezervă într-o locaţie externă, cum ar fi un CD sau un hard disk extern.
2. Porniţi computerul de pe CD-ul Windows XP. Pentru aceasta, introduceţi CD-ul Windows XP în unitatea de CD sau DVD, apoi reporniţi computerul.

Notă: Pentru a porni computerul de pe CD-ul Windows XP, setările BIOS de pe computer trebuie să fie configurate pentru aceasta.
Când apare mesajul „Press any key to boot from CD”, apăsaţi orice tastă pentru a porni computerul de pe CD-ul Windows XP.

press any key to boot - Cum se efectueaza o instalare curata de Windows XP

3. În ecranul Welcome to Setup, apăsaţi ENTER pentru a porni instalarea Windows XP.
4. Citiţi Termenii licenţei pentru software Microsoft, apoi apăsaţi F8.

windows xp instalare - Cum se efectueaza o instalare curata de Windows XP

5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta şi formata o partiţie unde doriţi instalarea Windows XP.
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a parcurge instalarea Windows XP.

partitionare win xp - Cum se efectueaza o instalare curata de Windows XP